About Blertina Koka

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji

E Lexuat?

shower-head

Katër në dhjetë francezë nuk bëjnë dush çdo ditë

Kërkimet e fundit kanë treguar se katër në dhjetë francezë nuk bëjnë dush çdo ditë, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>