About Blertina Koka

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji

E Lexuat?

facebook, video, pirateri,

Facebook do të ndalojë piraterinë e videove

Para një viti, Facebook shtoi videot tek rrjeti i saj social. Kjo veçori ka rezultuar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *