About Blertina Koka

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji

E Lexuat?

Instagram mbështet foto me rezolucion të lartë

Instagram mbështet foto me rezolucion të lartë

Instagram po përditëson shërbimin e saj për të mbështetur fotot me rezolucion të lartë. Më ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>