About Blertina Koka

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji

E Lexuat?

Google_Android

Google mund të ndërhyjë tek 74% e pajisjeve Android me kërkesë të gjykatës

Nëse keni një pajisje të vjetër Android, ose nuk e keni përditësuar akoma me versionin ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *