About Blertina Koka

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji

E Lexuat?

gl10-hover-02

Aeroplani elektrik i NASA-së që ka vetinë e ngjitjes së helikopterit

NASA ka krijuar një aeroplan me motor elektrik 10-sh, i cili ka vetinë e ngjitjes ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>